DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole. Původním záměrem bylo konat konferenci návazně na rozhodnutí zastupitelstva hlavního města o vyhlášení prvního z připravovaných projektů v podobě soutěže partnerství pro přípravu a realizaci družstevní bytové výstavby. Toto rozhodnutí však bylo odloženo nejdříve na červnové jednání pražského zastupitelstva.

Hlavním principem dostupného družstevního bydlení má být kombinace odložení kupní ceny za městský pozemek pro družstevníky na dobu po splacení úvěru na pořízení bytového domu s principiálně nákladovým charakterem družstevní bytové výstavby, realizované vybraným partnerem ze soukromého sektoru, ideálně z řad velkých zkušených bytových družstev. Součástí návrhu jsou i parametry vzniku členství v bytovém družstvu s limitací případné spekulativní účasti zájemců o tento typ bydlení.

Zájem o družstevní bydlení potvrzovala přítomnost zástupců téměř desítky obcí včetně některých pražských městských částí, z nichž mnozí prezentovali stále větší směřování pozornosti municipalit k družstevní bytové výstavbě jako jedné z cest k dostupnějšímu bydlení se stabilizačními prvky. SBD Praha je spolu s družstvem Coop Development v současné době nejvýraznějším aktérem družstevního developmentu a tuto pozici jsem potvrdil přihlášením se ke spolupráci s obcemi v České republice. Ostatně první nabídka již byla podána, druhá je připravována a vedle toho běží série dalších jednání s vybranými městy a obcemi.

Považuji za obrovskou škodu, že prvním městem s podporovanou družstevní výstavbou už zřejmě nebude Praha. Dovolil jsem si účastníkům setkání připomenout, že všechny politické subjekty tvořící magistrátní koalici po celou dobu současného volebního období měly ve svém volebním programu podporu družstevního bydlení. Skutečnost je však výrazně odlišná, byť jiný životaschopný projekt dostupnějšího bydlení k dispozici není. Uvidíme, jak bude v červnu naloženo s poslední šancí před podzimními komunálními volbami.

V Praze dne 1. června 2022

Martin Kroh

zpět

AKCE

27.6.2022

Příklad vzorových stanov KE STAŽENÍ

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

17.5.2024

Setkání manažerů bytových družstev

V Tvrzi Krassa v Osečné – Chrastné u Liberce se letos ve dnech 16. a 17. května konalo jarní pracovní setkání manažerů členských bytových družstev Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS ČR). Cílem setkání je sdílení informací ke správě a provozu bytových domů, prezentací vybraných partnerských řešení a také výměna nabytých zkušeností.

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×