DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Mám zájem o informace o aktivitách DMS ČR?

O aktivitách DMS ČR se dozvíte z těchto internetových stránek nebo prostřednictvím newsletteru, k jehož odběru se můžete zaregistrovat, případně využít souhlasu s jeho odběrem při registraci své účasti na kterémkoliv Vámi vybraném odborném semináři.

Jste-li ve správě členského družstva, pak se o činnosti DMS ČR dozvíte z jeho informačních zdrojů.

Mohu se účastnit akcí organizovaných DMS ČR, když nejsem ve správě členného družstva?

Zpravidla ano, zejména odborných seminářů, kam je třeba se jen zaregistrovat na těchto webových stránkách. V některých případech jsou akce určeny jen pro klienty členů DMS ČR, případně zaměstnance členských bytových družstev.

Mám zájem o správu bytového domu?

Stačí si vybrat jedno či více členských družstev, jejichž kontakty jsou na těchto webových stránkách uvedeny, a požádat o zpracování nabídky na správu Vašeho domu. 
(Pro urychlení doporučujeme uvést adresu Vašeho SVJ či BD, počet jednotek (bytových a nebytových, případně garáží garážových stání) a rozsah požadovaných služeb.)

Jak mohu získat benefitní kartu?

Benefitní kartu SPHERE mohu získat výhradně jako uživatel (vlastník či člen družstva - nájemce) bytové jednotky v domě ve správě členského bytového družstva, pokud tuto službu pro své klienty poskytuje.

Co dělat při ztrátě benefitní karty?

Obraťte se, prosíme, na Vašeho správce domu a člena DMS ČR, rádi Vám vystavíme novou benefitní kartu. Dovolujeme si upozornit, že zajištění vydání nové benefitní karty může být drobně zpoplatněno.

Jak funguje havarijní asistenční služba Global Assistance (telefon 1220)?

Tuto havarijní asistenční službu zajišťuje Global Assistance výhradně pro členy a klienty v domech ve správě členských bytových družstev DMS ČR, pojištěných podle rámcové smlouvy s Kooperativou Vienna Insurance již osm let. Jde o nonstop havarijní službu se záznamem průběhu komunikace klienta s call centrem a samotného zásahu, s následnou pomocí při likvidaci pojistné události a pravidelným vyhodnocováním zkušeností se zajišťováním služby.

Mohu se na havarijní službu Global Assistance obrátit, ačkoliv je náš dům pojištěn u jiné pojišťovny?

Ano, mohu.  Je pouze třeba počítat s tím, že cenu za zásah bude třeba na místě uhradit. Podobně je třeba mít na zřeteli, že v případě většího počtu souběžných havárií (zejména v případě živelných pohrom) budou při plánování zásahů upřednostněni klienti z domů, které jsou pojištěny u Kooperativy Vienna Insurance.

Jsme velké bytové družstvo a máme zájem o členství v DMS ČR?

„Velkým“ bytovým družstvem se rozumí bytová družstva, která svými zaměstnanci poskytují správní služby bytovým domům. Jste-li takovým družstvem a máte-li zájem stát se členem DMS ČR kontaktujte prosím manažera sdružení. 
Pro mimopražské subjekty je určen statut přidruženého členství, který opravňuje k účasti družstva na jednáních valné hromady sdružení a jeho zaměstnance, členy a klienty k účasti na všech akcích organizovaných sdružením, zejména odborných seminářích a vzdělávacích akcích. Přidružený člen se může zapojit v rámci DMS ČR také do interní diskuze k důležitým otázkám legislativy bydlení, technické a ekonomické správy bytových domů a dalším okruhům společně diskutovaných témat z oblasti bydlení. 

 

AKCE

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×