DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Bytová výstavba

Z historie

Družstevní bytová výstavba má v České republice dlouholetou tradici sahající až do období Rakouska-Uherska. Spojení zájemců o společné zajištění bydlení se nejprve orientovalo na profesní a stavovský charakter družstev v období rozkvětu bytového družstevnictví za I. republiky. Po druhé světové válce vznikala družstva k obnově poničeného bytového fondu.

Největšího rozkvětu zaznamenala tato forma výstavby od konce padesátých let, aby o zhruba deset let později činil podíl družstevní bytové výstavby až polovinu postavených bytů. V té době byla na vrcholu i forma svépomocné výstavby s podílem aktivní práce členů družstva v průběhu její realizace. V 80. a 90 letech minulého století byla družstevní bytová výstavba významnou alternativou státem organizované výstavby bytových domů.

Charakteristickým prvkem po všechna zmíněná období byla více či méně výrazný podpora státu, která dnes chybí. Po roce 1989 došlo postupně k utlumení této formy výstavby.

Ze současnosti

Zájem o družstevní bytovou výstavbu lze v Praze opět zaznamenat v posledních deseti letech, kdy bylo realizováno několik projektů, mj. i v režii některých členských družstev DMS ČR. K nim patří projekty bytových domů v Šestajovicích, v Modřanech a v letošním roce na Proseku a v Hostivaři.

Dnešní družstevní výstavba se bohužel neopírá o pozornost státu v podobě podpory např. sociální oblasti bydlení, nýbrž o zajímavou formu finanční účasti pořízení bydlení. Vzrůstající zájem nejlépe dokazuje často více než 50% obsazenost nabízených projektů před samotnou realizací a stoprocentní obsazenost všech realizovaných projektů po jejich dokončení.

K pořízení této formy bydlení stačí zpravidla 25-30% vlastních prostředků z pořizovacích nákladů vybraného bytu, garáže či komory. O zbytek se postará bytové družstvo vyřízením bankovního úvěru, zpravidla se splatností přesahující 20 let. Historicky osvědčený způsob družstevní bytové výstavby totiž nevyžaduje zkoumání majetkových či příjmových poměrů zájemce o členství ve výstavbovém bytovém družstvu, dokonce nezkoumá zájemce ani z hlediska jeho věku, protože se předpokládá, že jeho členský podíl (práva a povinnosti) zdědí nástupce, který má plnou možnost pokračovat v užívání družstevního bytu.

Na splácení úvěru se člen družstva po předání bytu podílí formou měsíčního nájemného. Po skončení výstavby a předání nového bytu má člen družstva také možnost zvýšit svůj podíl na pořízení přiděleného bytu (např. prodejem svého dosavadního bytu) a snížit tak odpovídajícím způsobem svůj podíl na splácení úvěru a tedy předpis svých měsíčních plateb. Je důležité, že i tato forma může znamenat do budoucna možnost převedení družstevních bytů do vlastnictví členům družstva, standardně po splacení odpovídající části investičního úvěru financující bance.

Aktuálně

SBD Pokrok realizuje výstavbu bytového domu v Hostivaři, SBD Praha se podílí jako partner družstva Coop Development na výstavbě v lokalitách Prosek a Stodůlky a připravují se i další projekty a lokality v Praze. Zájem o členství v družstevní bytové výstavbě stoupá a již nyní se hlásí řada nových zájemců k uvedeným družstvům. Aktivita zájemců v podobně své bezplatné registrace do seznamu zájemců o družstevní bytovou výstavbu v rozsahu kontaktních údajů, preferované lokalitě a typu bytu výrazně zjednodušuje přípravu projektů „na míru“ požadavkům budoucích členů družstva. Oslovení předem definovaných zájemců o družstevní bytovou výstavbu konkrétním projektem sníží zásadním způsobem marketingové a obchodní náklady budoucího projektu a tím i cenu pro členy družstva.

Budeme jen rádi, když vyjádříte svůj nezávazný zájem o družstevní bytovou výstavbu zde

Formulář

Jméno
Příjmení
Obec bydliště
Telefon
E-mail
Preferovaná lokalita
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5
Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10
Upřesnění lokality
Preferovaný typ bytu
1+1/kk 2+1/kk 3+1/kk větší  
ANO souhlasím se zasíláním aktuální nabídky nových projektů družstevní bytové výstavby na uvedenou emailovou adresu.
ANO přeji si dostávat Newsletter DMS ČR
 

AKCE

27.6.2022

Příklad vzorových stanov KE STAŽENÍ

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

17.5.2024

Setkání manažerů bytových družstev

V Tvrzi Krassa v Osečné – Chrastné u Liberce se letos ve dnech 16. a 17. května konalo jarní pracovní setkání manažerů členských bytových družstev Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS ČR). Cílem setkání je sdílení informací ke správě a provozu bytových domů, prezentací vybraných partnerských řešení a také výměna nabytých zkušeností.

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×