DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví, které by z něj mohly udělat přitažlivější formu bydlení jako obecný koncept pro rozmanité využití pro obce, zaměstnavatele, developery a další organizátory družstevní bytové výstavby či např. projekty baugruppe. Představil jsem program Akademie pro bytové domy pro vzdělávání členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev s možností rozšíření pro města a obce a pozval jsem pana ministra na setkání předsedů a ředitelů největších bytových družstev v rámci chystané listopadové konference Fórum BD 2022.

Na úvod setkání jsem měl možnost prezentovat Bytové konto jako společně vyvíjený produkt SBD Praha a společnosti BeiT. Možnost sledovat všechny náklady bydlení se totiž může již velmi brzy ukázat jako nezbytný nástroj pro elimininaci ztrát, optimalizaci spotřeb a predikci vývoje nákladů ve vztahu k rozpočtu bytové korporace ve světle turbulentních cenových pohybů v energiích a médiích, a to bez ohledu na to, že jde i o naplnění povinností evropských norem. Informoval jsem, že byl model digitalizace správy a provozu bytových domů oceněn zařazením mezi 10 nejlepších start-up projektů, které prošly za posledních pět let posuzováním agentury CzechInvest. Shodli jsme se, že je zapotřebí vytvářet podmínky pro další automatizaci pořizování a zpracování dat, které pan ministr označil jako digitálně přívětivou legislativu.

Dále jsem představil sumář oblastí, které dlouhodobě považují členové České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení i samotného SBD Praha za výzvy k řešení, jmenovitě šlo o vypořádací podíl při ukončení členství v bytovém družstvu, práva zakladatelů a podmínky členství při družstevní bytové výstavbě, otevření pravidel rozúčtování pro zjednodušení a zrychlení vyúčtování, hlídacího psa pro SVJ, výkon funkce statutárního orgánu bytových družstev jiným bytovým družstvem nebo možnost odečtů úroků zaplacených členem bytového družstva z jeho daňového základu.

K těmto a dalším bodům jsem přislíbil zpracovat odpovídající návrhy potřebných legislativních změn či úprav. Vyjádřil jsem připravenost všech zastupovaných subjektů zapojit se do těch aktivit, které povedou naznačeným směrem a v nichž budeme vyzváni ministerstvem k aktivní účasti. Na závěr ministr ocenil konstruktivní a kreativní průběh jednání a přislíbil využít prezentované nabídky spolupráce ve více směrech.

V Praze dne 19. dubna 2022

Martin Kroh

předseda sdružení DMS ČR

zpět

AKCE

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×