DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Shoda na klíčových změnách legislativy bydlení!

Shoda na klíčových změnách legislativy bydlení.

Včera se zúčastnili zástupci DMS ČR pod hlavičku ČSRB společného jednání s partnerskými organizacemi SČMBD, SMBD a SON k připravovaným novelám současné právní úpravy bydlení. Mělo by jít o především o změny občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví a nájemní bydlení) a zákona o obchodních korporacích (bytová družstva). V této fázi je předčasné předvídat výslednou podobu novel obou zmíněných právních norem, ale dobrou zprávou je, že se všichni účastníci schůzky dokázali shodnout na podstatných bodech. Z pozice DMS ČR je třeba ocenit především shodu na úpravách těch ustanovení, která odstraní výkladové pochybnosti a povedou ke zjednodušení života společenství vlastníků a bytových družstev.

Přes dosaženou shodu je však třeba konstatovat, že v této fázi půjde jen o odstranění hlavních problémů, ale i tak zbydou otázka nad dalšími částmi obou zákonů, ke kterým se bude třeba vrátit v nejbližší příležitosti.  I v tomto směru však deklarovaly všechny zúčastněné strany svou připravenost nadále koordinovat společný postoj k budoucím úpravám.

(autor: Mgr. Martin Kroh)

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×