DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Bytová výstavba

Z historie

Družstevní bytová výstavba má v České republice dlouholetou tradici sahající až do období Rakouska-Uherska. Spojení zájemců o společné zajištění bydlení se nejprve orientovalo na profesní a stavovský charakter družstev v období rozkvětu bytového družstevnictví za I. republiky. Po druhé světové válce vznikala družstva k obnově poničeného bytového fondu.

Největšího rozkvětu zaznamenala tato forma výstavby od konce padesátých let, aby o zhruba deset let později činil podíl družstevní bytové výstavby až polovinu postavených bytů. V té době byla na vrcholu i forma svépomocné výstavby s podílem aktivní práce členů družstva v průběhu její realizace. V 80. a 90 letech minulého století byla družstevní bytová výstavba významnou alternativou státem organizované výstavby bytových domů.

Charakteristickým prvkem po všechna zmíněná období byla více či méně výrazný podpora státu, která dnes chybí. Po roce 1989 došlo postupně k utlumení této formy výstavby.

Ze současnosti

Zájem o družstevní bytovou výstavbu lze v Praze opět zaznamenat v posledních deseti letech, kdy bylo realizováno několik projektů, mj. i v režii některých členských družstev DMS ČR. K nim patří projekty bytových domů v Šestajovicích, v Modřanech a v letošním roce na Proseku a v Hostivaři.

Dnešní družstevní výstavba se bohužel neopírá o pozornost státu v podobě podpory např. sociální oblasti bydlení, nýbrž o zajímavou formu finanční účasti pořízení bydlení. Vzrůstající zájem nejlépe dokazuje často více než 50% obsazenost nabízených projektů před samotnou realizací a stoprocentní obsazenost všech realizovaných projektů po jejich dokončení.

K pořízení této formy bydlení stačí zpravidla 25-30% vlastních prostředků z pořizovacích nákladů vybraného bytu, garáže či komory. O zbytek se postará bytové družstvo vyřízením bankovního úvěru, zpravidla se splatností přesahující 20 let. Historicky osvědčený způsob družstevní bytové výstavby totiž nevyžaduje zkoumání majetkových či příjmových poměrů zájemce o členství ve výstavbovém bytovém družstvu, dokonce nezkoumá zájemce ani z hlediska jeho věku, protože se předpokládá, že jeho členský podíl (práva a povinnosti) zdědí nástupce, který má plnou možnost pokračovat v užívání družstevního bytu.

Na splácení úvěru se člen družstva po předání bytu podílí formou měsíčního nájemného. Po skončení výstavby a předání nového bytu má člen družstva také možnost zvýšit svůj podíl na pořízení přiděleného bytu (např. prodejem svého dosavadního bytu) a snížit tak odpovídajícím způsobem svůj podíl na splácení úvěru a tedy předpis svých měsíčních plateb. Je důležité, že i tato forma může znamenat do budoucna možnost převedení družstevních bytů do vlastnictví členům družstva, standardně po splacení odpovídající části investičního úvěru financující bance.

Aktuálně

SBD Pokrok realizuje výstavbu bytového domu v Hostivaři, SBD Praha se podílí jako partner družstva Coop Development na výstavbě v lokalitách Prosek a Stodůlky a připravují se i další projekty a lokality v Praze. Zájem o členství v družstevní bytové výstavbě stoupá a již nyní se hlásí řada nových zájemců k uvedeným družstvům. Aktivita zájemců v podobně své bezplatné registrace do seznamu zájemců o družstevní bytovou výstavbu v rozsahu kontaktních údajů, preferované lokalitě a typu bytu výrazně zjednodušuje přípravu projektů „na míru“ požadavkům budoucích členů družstva. Oslovení předem definovaných zájemců o družstevní bytovou výstavbu konkrétním projektem sníží zásadním způsobem marketingové a obchodní náklady budoucího projektu a tím i cenu pro členy družstva.

Budeme jen rádi, když vyjádříte svůj nezávazný zájem o družstevní bytovou výstavbu zde

Formulář

Jméno
Příjmení
Obec bydliště
Telefon
E-mail
Preferovaná lokalita
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5
Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10
Upřesnění lokality
Preferovaný typ bytu
1+1/kk 2+1/kk 3+1/kk větší  
ANO souhlasím se zasíláním aktuální nabídky nových projektů družstevní bytové výstavby na uvedenou emailovou adresu.
ANO přeji si dostávat Newsletter DMS ČR
 

Novinky

24.3.2021

K novým povinnostem v měření a rozúčtování energií zasedla pracovní skupina odborníků

Dnes se virtuálně sešli předsedové, ředitelé, techničtí vedoucí, energetici a ekonomové bytových družstev, členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika, nad evropskou směrnicí o energetické účinnosti (Energy efficiency directive 2012/27/EU – označované též zkratkou EED).

14.12.2020

Jak šetřit, když se zdražuje teplo?

Cena tepla je v současnosti velmi diskutované téma, vzhledem k plánovanému a v některých regionech již realizovanému zdražování tepla ze strany tepláren, za které může rostoucí cena emisních povolenek. Teplo pro bytové a panelové domy dodávané z CZT je velmi drahé.

27.11.2020

Online konference - Rekonstrukce a provoz bytových domů

Ve středu 9.12. od 10:00 hod se koná online konference na téma rekonstrukce a provoz bytových domů. Pro přihlášení a více informací klikněte na odkaz.

27.11.2020

Jak vyřešit drahé teplo v paneláku?

Drahé teplo a vysoké doplatky při vyúčtování tepla a teplé užitkové vody jsou většinou tím prvním impulsem, který naše zákazníky přivede na hledání řešení, zda to lze dělat jinak. Nejvíce se s tímto problémem potýkají lidé z oblastí, kde je teplo nejdražší – tzn. cena vyšší než 600 Kč za GJ. Regiony s drahým teplem jsou napříč celou naší republikou. Takto vysoké ceny má např. region Liberec, Praha, Kladno, Sokolov, Opava, Brno a další.

21.11.2019

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České...

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×