DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Mám zájem o informace o aktivitách DMS ČR?

O aktivitách DMS ČR se dozvíte z těchto internetových stránek nebo prostřednictvím newsletteru, k jehož odběru se můžete zaregistrovat, případně využít souhlasu s jeho odběrem při registraci své účasti na kterémkoliv Vámi vybraném odborném semináři.

Jste-li ve správě členského družstva, pak se o činnosti DMS ČR dozvíte z jeho informačních zdrojů.

Mohu se účastnit akcí organizovaných DMS ČR, když nejsem ve správě členného družstva?

Zpravidla ano, zejména odborných seminářů, kam je třeba se jen zaregistrovat na těchto webových stránkách. V některých případech jsou akce určeny jen pro klienty členů DMS ČR, případně zaměstnance členských bytových družstev.

Mám zájem o správu bytového domu?

Stačí si vybrat jedno či více členských družstev, jejichž kontakty jsou na těchto webových stránkách uvedeny, a požádat o zpracování nabídky na správu Vašeho domu. 
(Pro urychlení doporučujeme uvést adresu Vašeho SVJ či BD, počet jednotek (bytových a nebytových, případně garáží garážových stání) a rozsah požadovaných služeb.)

Jak mohu získat benefitní kartu?

Benefitní kartu SPHERE mohu získat výhradně jako uživatel (vlastník či člen družstva - nájemce) bytové jednotky v domě ve správě členského bytového družstva, pokud tuto službu pro své klienty poskytuje.

Co dělat při ztrátě benefitní karty?

Obraťte se, prosíme, na Vašeho správce domu a člena DMS ČR, rádi Vám vystavíme novou benefitní kartu. Dovolujeme si upozornit, že zajištění vydání nové benefitní karty může být drobně zpoplatněno.

Jak funguje havarijní asistenční služba Global Assistance (telefon 1220)?

Tuto havarijní asistenční službu zajišťuje Global Assistance výhradně pro členy a klienty v domech ve správě členských bytových družstev DMS ČR, pojištěných podle rámcové smlouvy s Kooperativou Vienna Insurance již osm let. Jde o nonstop havarijní službu se záznamem průběhu komunikace klienta s call centrem a samotného zásahu, s následnou pomocí při likvidaci pojistné události a pravidelným vyhodnocováním zkušeností se zajišťováním služby.

Mohu se na havarijní službu Global Assistance obrátit, ačkoliv je náš dům pojištěn u jiné pojišťovny?

Ano, mohu.  Je pouze třeba počítat s tím, že cenu za zásah bude třeba na místě uhradit. Podobně je třeba mít na zřeteli, že v případě většího počtu souběžných havárií (zejména v případě živelných pohrom) budou při plánování zásahů upřednostněni klienti z domů, které jsou pojištěny u Kooperativy Vienna Insurance.

Kdy se koná ples pražských bytových družstev?

Koná se každoročně v prostorách Národního domu na Vinohradech, zpravidla v březnovém termínu a mimo období jarních prázdnin v Praze.

Jak si mohu zajistit lístky na ples?

Členové a klienti členských bytových družstev se mohou obrátit na své družstvo a lístky, jsou-li ještě k dispozici, obdržet zdarma, ostatní zájemci si mohou lístky zakoupit na pokladně Národního domu na Vinohradech.

Jsme velké bytové družstvo a máme zájem o členství v DMS ČR?

„Velkým“ bytovým družstvem se rozumí bytová družstva, která svými zaměstnanci poskytují správní služby bytovým domům. Jste-li takovým družstvem a máte-li zájem stát se členem DMS ČR kontaktujte prosím manažera sdružení. 
Pro mimopražské subjekty je určen statut přidruženého členství, který opravňuje k účasti družstva na jednáních valné hromady sdružení a jeho zaměstnance, členy a klienty k účasti na všech akcích organizovaných sdružením, zejména odborných seminářích a vzdělávacích akcích. Přidružený člen se může zapojit v rámci DMS ČR také do interní diskuze k důležitým otázkám legislativy bydlení, technické a ekonomické správy bytových domů a dalším okruhům společně diskutovaných témat z oblasti bydlení. 

 

Novinky

19.3.2019

Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

Dne 19. března t.r. se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod vedením Ing. Radky Maxové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování seminář na téma „Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů“. Semináře jsem se zúčastnil z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení ČR spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev.

15.3.2019

Dny nájemního a družstevního bydlení

Dne 14. března t.r. se konala v Ostravě mezinárodní konference „Dny nájemního a družstevního bydlení“ jako součást tradiční akce Proměny bydlení, která se soustředí na aktuální problém bydlení v České republice. Jednání zahájil úvodním slovem Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Shrnul současný stav bydlení v České republice a připomněl, že bydlení patří k základním potřebám každého občana.

7.12.2018

Družstevní marketingové sdružení přijalo nové členy

DMS ČR schválilo na jednání valné hromady přijetí nových dvou členů spolku – Okresní stavební bytové družstvo Beroun a Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí. Počet členů sdružení tak narostl na 14 družstev, která se zabývají správou bytových domů. To však není jediná změny ve statistických číslech – členská družstva v současné době spravují již 130.000 prostor (jednotek) ve více než 2.500 bytových domech. Přesná čísla budou známa do léta 2019, kdy sdružení plánuje uveřejnit aktualizovanou statistiku.

24.11.2018

Setkání s předsedy velkých moravských družstev

Páteční večer strávili zástupci Družstevního marketingového sdružení Česká republika, Mgr. Martin Kroh, předseda správní rady, a Ing. František Coufal, místopředseda správní rady, setkáním s předsedy velkých moravských bytových družstev z Brna, Břeclavi, Hodonína a Bohumína.

23.11.2018

Seminář se soudci Nejvyššího soudu

V pátek 23. listopadu proběhlo v Ostravě vzácné setkání se soudci Nejvyššího soudu v podobě semináře na aktuální výkladová témata zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Seminář lektorovali JUDr. Cileček a JUDr. Brzobohatá. Za bytová družstva se účastnilo sedm zástupců, mezi jinými JUDr. Marek Novotný, advokát a legislativní konzultant Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS CŘ)...

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×