DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Mám zájem o informace o aktivitách DMS ČR?

O aktivitách DMS ČR se dozvíte z těchto internetových stránek nebo prostřednictvím newsletteru, k jehož odběru se můžete zaregistrovat, případně využít souhlasu s jeho odběrem při registraci své účasti na kterémkoliv Vámi vybraném odborném semináři.

Jste-li ve správě členského družstva, pak se o činnosti DMS ČR dozvíte z jeho informačních zdrojů.

Mohu se účastnit akcí organizovaných DMS ČR, když nejsem ve správě členného družstva?

Zpravidla ano, zejména odborných seminářů, kam je třeba se jen zaregistrovat na těchto webových stránkách. V některých případech jsou akce určeny jen pro klienty členů DMS ČR, případně zaměstnance členských bytových družstev.

Mám zájem o správu bytového domu?

Stačí si vybrat jedno či více členských družstev, jejichž kontakty jsou na těchto webových stránkách uvedeny, a požádat o zpracování nabídky na správu Vašeho domu. 
(Pro urychlení doporučujeme uvést adresu Vašeho SVJ či BD, počet jednotek (bytových a nebytových, případně garáží garážových stání) a rozsah požadovaných služeb.)

Jak mohu získat benefitní kartu?

Benefitní kartu SPHERE mohu získat výhradně jako uživatel (vlastník či člen družstva - nájemce) bytové jednotky v domě ve správě členského bytového družstva, pokud tuto službu pro své klienty poskytuje.

Co dělat při ztrátě benefitní karty?

Obraťte se, prosíme, na Vašeho správce domu a člena DMS ČR, rádi Vám vystavíme novou benefitní kartu. Dovolujeme si upozornit, že zajištění vydání nové benefitní karty může být drobně zpoplatněno.

Jak funguje havarijní asistenční služba Global Assistance (telefon 1220)?

Tuto havarijní asistenční službu zajišťuje Global Assistance výhradně pro členy a klienty v domech ve správě členských bytových družstev DMS ČR, pojištěných podle rámcové smlouvy s Kooperativou Vienna Insurance již osm let. Jde o nonstop havarijní službu se záznamem průběhu komunikace klienta s call centrem a samotného zásahu, s následnou pomocí při likvidaci pojistné události a pravidelným vyhodnocováním zkušeností se zajišťováním služby.

Mohu se na havarijní službu Global Assistance obrátit, ačkoliv je náš dům pojištěn u jiné pojišťovny?

Ano, mohu.  Je pouze třeba počítat s tím, že cenu za zásah bude třeba na místě uhradit. Podobně je třeba mít na zřeteli, že v případě většího počtu souběžných havárií (zejména v případě živelných pohrom) budou při plánování zásahů upřednostněni klienti z domů, které jsou pojištěny u Kooperativy Vienna Insurance.

Kdy se koná ples pražských bytových družstev?

Koná se každoročně v prostorách Národního domu na Vinohradech, zpravidla v březnovém termínu a mimo období jarních prázdnin v Praze.

Jak si mohu zajistit lístky na ples?

Členové a klienti členských bytových družstev se mohou obrátit na své družstvo a lístky, jsou-li ještě k dispozici, obdržet zdarma, ostatní zájemci si mohou lístky zakoupit na pokladně Národního domu na Vinohradech.

Jsme velké bytové družstvo a máme zájem o členství v DMS ČR?

„Velkým“ bytovým družstvem se rozumí bytová družstva, která svými zaměstnanci poskytují správní služby bytovým domům. Jste-li takovým družstvem a máte-li zájem stát se členem DMS ČR kontaktujte prosím manažera sdružení. 
Pro mimopražské subjekty je určen statut přidruženého členství, který opravňuje k účasti družstva na jednáních valné hromady sdružení a jeho zaměstnance, členy a klienty k účasti na všech akcích organizovaných sdružením, zejména odborných seminářích a vzdělávacích akcích. Přidružený člen se může zapojit v rámci DMS ČR také do interní diskuze k důležitým otázkám legislativy bydlení, technické a ekonomické správy bytových domů a dalším okruhům společně diskutovaných témat z oblasti bydlení. 

 

Novinky

21.11.2019

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České republiky. Konference pod názvem Fórum BD 2019 se nakonec zúčastnili zástupci bytových družstev, které společně vlastní či spravují skoro čtvrt miliónu bytů a bytových jednotek. Hlavní pozornost byla zaměřena na výměnu zkušeností, nové příležitosti a zajímavé inspirace, družstevní bytovou výstavbu s podporou obcí a právní úpravu bytového družstevnictví. Akci organizovala Česká společnost pro rozvoj bydlení v úzké spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev a Družstevním marketingovým sdružením Česká republika za podpory Sdružení nájemníků České republiky.

22.10.2019

Velká bytová družstva se setkají v Praze

Ve dnech 19. a 20. listopadu se v Praze uskuteční FórumBD 2019, první ročník setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev napříč jednotlivými zájmovými svazy, která v České republice dohromady vlastní či spravují okolo jednoho milionů bytů. Konferenci zahájí Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Parlamentu České republiky. Nad akcí převzala záštitu JUDr. Hana Marvanová, radní Hlavního města Prahy. Akce je cílena i na aktuální témata současnosti – právní úpravu bytových družstev a družstevní bytovou výstavby s podporou obcí.

14.10.2019

Zateplení střechy panelového domu

Dvouplášťové střechy – střechy s odvětrávacími otvory. V praxi je takový typ střechy podceňován. Kontaktním zateplením fasády domu mnohdy dojde i k utěsnění a tím k odstranění bočních odvětrávacích otvorů dvouplášťové střechy.

21.9.2019

Bydlet v družstevním je stále populárnější

Družstevní bydlení zažívá období své renesance a zdaleka už není jen alternativou koupě bytu pro ty, kteří nedosáhnou na hypoteční úvěr. Výběr kvalitních staveb s řadou zajímavých prvků, pečlivé sledování průběhu výstavby s navazující efektivní správou bytového domu nebo široká podpora zájemcům o bydlení při hledání způsobu financování vstupu do bytového družstva.

18.6.2019

Dostupné bydlení s podporou Prahy

Dne 18. června t.r. se v historických prostorách Rezidence primátora konal diskuzní kulatý stůl na téma Projekt dostupného družstevního bydlení s participací hlavního města Prahy. Setkání asi třicítky zástupců politických stran, městských částí, bytového družstevnictví a odborné veřejnosti uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×