DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Jak vyřešit drahé teplo v paneláku?

Jak vyřešit drahé teplo v paneláku?

Drahé teplo a vysoké doplatky při vyúčtování tepla a teplé užitkové vody jsou většinou tím prvním impulsem, který naše zákazníky přivede na hledání řešení, zda to lze dělat jinak. Nejvíce se s tímto problémem potýkají lidé z oblastí, kde je teplo nejdražší – tzn. cena vyšší než 600 Kč za GJ. Regiony s drahým teplem jsou napříč celou naší republikou. Takto vysoké ceny má např. region Liberec, Praha, Kladno, Sokolov, Opava, Brno a další.

Řešení existuje. S vlastní kotelnou s tepelnými čerpadly máte teplo za výrobní náklady. Je to logické, vyrábíte si jej sami a pouze tolik, kolik potřebujete a spotřebujete. Navíc si určíte i to, kdy jej vyrábět chcete a kdy stačí jen ohřát užitkovou vodu.

Jako příklad si představme srdce naší republiky – Prahu. Jak si vede tento region z pohledu ceny tepla? Průměrná cena tepla z CZT v Praze je 640 Kč / GJ, ale běžně zpracováváme ekonomické analýzy pro domy s cenou blížící se či přesahující 800 Kč / GJ. Investice do vlastní kotelny se, při těchto cenách tepla, obvykle vrátí v horizontu do osmi let. 

A jak se s tím v Praze poperou?

V Praze jsme úspěšně předali 8 kotelen, všechny mají za sebou minimálně jednu topnou sezónu. Jen za letošní ½ rok přechází od CZT dalších 10 bytových domů a ve fázi přípravy a nabídkového řízení je dalších 20 paneláků. Ti budou mít již v topné sezóně 2020-21 teplo za méně než polovinu.  Pojďme si ukázat reálné úspory na konkrétním příkladě z pražského regionu.

V září loňského roku přešel na vytápění našimi tepelnými čerpadly bytový dům v ulici Křivenická 416-417 v Praze. Jedná se o panelový dům s 50 byty. K odpojení domu od teplárny (CZT) a vybudování vlastní kotelny je přivedla vysoká cena za teplo a potřeba si samostatně rozhodovat o vytápění domu. Za teplo a ohřev vody z CZT platili ročně více než 500 tisíc Kč. Do nové technologie investovali 2,6 mil. Kč.  Od září 2019, kdy jsme zde vlastní kotelnou s tepelnými čerpadly instalovali, již ušetřili 360 tisíc Kč.

 

obr.1 Křivenická 416-417, Praha – 50 bytových jednotek

reálné úspory bytového domu za rok 2019

měsíc

Původní náklady v Kč s CZT 2018

Náklady v Kč s tepelným čerpadlem 2019

Úspora v Kč oproti CZT v Kč

září

15 756,1

8 760,5

6 995,6

říjen

55 278,6

16 850

38 428,6

listopad

65 253,6

27 447

37 806,6

prosinec

78 028

38 500

39 528

reálné úspory bytového domu za rok 2020

měsíc

Původní náklady v Kč s CZT 2019

Náklady v Kč s tepelným čerpadlem 2020

Úspora v Kč oproti CZT v Kč

Leden

93 932

39 168

54 764

Únor

71 236

27 800

43 436

Březen

66 688,4

27 563,2

39 125,2

Duben

57 473,8

15 411,2

54 705

Květen

23 002,2

11 881,8

45 592

Provozní data jsou zveřejněna s laskavým svolením předsedy SVJ Křivenická, který se stará o jejich pečlivou evidenci a kontrolu.

Pro dokreslení situace si pojďme představit další domy, kde se kotelna teprve připravuje, tedy se nacházejí v různé fázi realizace. Tyto domy se připravují na novou úspornou topnou sezónu. Od té letošní nebudou muset trnout, zda ceny tepla porostou nebo ne. Díky dispečinku a dálkové správě zůstává teplo hlídané a spolehlivě dodávané jako doposud. Co se výrazně změní je cena za teplo. Ta bude méně než poloviční.

 

obr.2 Letovská 550-553, Praha, 72 bytových jednotek

Obr.3 Tvrdého641-643, Praha, 36 bytových jednotek   Obr.4 U Vlečky 2166, Praha, 72 bytových jednotek

 

Je jedno, o jak velký dům se jedná, šetřit může každý. V dnešní době je běžné, že se bytové domy odpojují od velmi drahého dálkového tepla. Snažíme majitelům bytů v panelových domech pomoci najít takové technické, funkční, a hlavně ekonomické řešení, které přinese obyvatelům domů požadovanou úsporu nákladů na vytápění.

Vlastní kotelna s tepelnými čerpadly zajistí obyvatelům bytovému domu stejné teplo a dostatek teplé užitkové vody jako centrální dodavatel. Systém se napojí do stávajících rozvodů vody a topení. O dostatečnou zásobu teplé vody se postarají zásobníky umístěné v technické místnosti (např. bývalá sušárna). Ty jsou navrženy tak, aby bezpečně pokryly ranní a večerní špičku. Nespornou výhodou vlastní kotelny oproti centrálnímu vytápění je možnost, si sami rozhodovat o tom, kdy a jak se bude ve vašem domě topit. Topná sezóna začne a skončí, kdy vy budete chtít a minulostí se stanou také nucené pravidelné odstávky teplé vody či noční útlumy topení.

Vlastní kotelnu si můžete pořídit a provozovat sami. Případně Vám ji můžeme zdarma nainstalovat a provozovat ji za výhodnějších podmínek, než které máte nyní.

Je to jednoduché. Kontaktujte nás!

Za tým AC Heating-bytové domy

Kateřina Chaloupková

 

zpět

Novinky

24.3.2021

K novým povinnostem v měření a rozúčtování energií zasedla pracovní skupina odborníků

Dnes se virtuálně sešli předsedové, ředitelé, techničtí vedoucí, energetici a ekonomové bytových družstev, členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika, nad evropskou směrnicí o energetické účinnosti (Energy efficiency directive 2012/27/EU – označované též zkratkou EED).

14.12.2020

Jak šetřit, když se zdražuje teplo?

Cena tepla je v současnosti velmi diskutované téma, vzhledem k plánovanému a v některých regionech již realizovanému zdražování tepla ze strany tepláren, za které může rostoucí cena emisních povolenek. Teplo pro bytové a panelové domy dodávané z CZT je velmi drahé.

27.11.2020

Online konference - Rekonstrukce a provoz bytových domů

Ve středu 9.12. od 10:00 hod se koná online konference na téma rekonstrukce a provoz bytových domů. Pro přihlášení a více informací klikněte na odkaz.

27.11.2020

Jak vyřešit drahé teplo v paneláku?

Drahé teplo a vysoké doplatky při vyúčtování tepla a teplé užitkové vody jsou většinou tím prvním impulsem, který naše zákazníky přivede na hledání řešení, zda to lze dělat jinak. Nejvíce se s tímto problémem potýkají lidé z oblastí, kde je teplo nejdražší – tzn. cena vyšší než 600 Kč za GJ. Regiony s drahým teplem jsou napříč celou naší republikou. Takto vysoké ceny má např. region Liberec, Praha, Kladno, Sokolov, Opava, Brno a další.

21.11.2019

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České...

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×