DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

SEMINÁŘE

Pokud jste předseda výboru společenství vlastníků nebo jeho člen, čeká vás mnoho náročné práce. Musíte zajistit, aby se obyvatelé domu navzájem respektovali, aby byl váš dům bezpečným prostorem pro život, abyste dodržovali všechny potřebné zákony a aby náklady na provoz domu byly co nejhospodárnější. Jak toho ale dosáhnout? Tyto dovednosti zasahují do mnoha oborů a zvládnout je detailně všechny prostě nemůžete. Co ale udělat můžete, je poslechnout si jak se na podobné problémy dívají jinde, jak podobné problémy řeší odborníci a můžete s nimi sdílet své zkušenosti. Cílem seminářů právě takové sdílení zkušeností je.

Kde se mohou zájemci o semináře přihlásit?

Zájemci o semináře mohou  poslat svůj e-mail na adresu info@dmscr.cz . Zajistí si tím přednostní zasílání pozvánek na všechny plánované semináře v roce 2017.
 
Nebo se můžete předregistovat zde.

 

 


 

 

Prezentace ke stažení:

Legislativní změny v oblasti bydlení v roce 2016 | 9. prosince 2015 

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×