DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

VLASTNÍ BYDLENÍ? PROČ NE!

Nízké úrokové sazby, relativně dostupné ceny nemovitostí a touha vlastnit svůj byt nebo dům. To vše vede lidi k pořízení vlastního bydlení. Aktuální průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů (2,12%, říjen 2015, podle Fincentrum Hypoindexu) je prakticky na dně. Ceny nemovitostí na většině území ČR nedosahují žádných extrémních hodnot. Jistě, v Praze najdeme pár lokalit, kde cena za metr čtvereční významně vybočuje z průměru, ale s tím nic nenaděláme. A bydlet ve vlastním bytě nebo rodinném domě? To je sen snad každého z nás. Lepší doba na pořízení bydlení ještě nebyla!

 

Pokud mi ještě můj domov „neříká pane“, máme prakticky dvě možnosti. Buďto platit nájemné třetí osobě nebo si nemovitost koupit. Jestliže přemýšlíme o koupi nemovitosti, můžeme svůj záměr financovat čistě z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěru. A cizí zdroje jsou dnes rekordně levné.

Financování nemovitosti úvěrem je ve většině případů vhodné pomocí hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr je vždy zajištěn nemovitostí, vyznačuje se splatností okolo 20 nebo 30 let a může být poskytnut pouze tzv. účelově, respektive za účelem řešení bytových potřeb.

Hypoteční financování zažívá v posledních několika letech významný boom. Je to dáno rekordně nízkými sazbami, relativně přijatelnou cenou nemovitostí, zvýšeným zájmem o vlastní bydlení a také proto, že hypotéka v ČR je poměrně mladý nástroj, který ještě nestačil nasytit trh. 

První hypoteční úvěry byly sjednány na území Slezska v 18. století, významnější oblibě se těšily až koncem 19. století a za dob první republiky. Po druhé světové válce bylo hypoteční financování zcela přerušeno. První hypotéky se po dlouhé přestávce začaly objevovat až v roce 1995. Od roku 2001 prakticky až po současnost jsme svědky mohutného nárůstu počtu poskytnutých hypoték. Ke konci roku 2014 ČNB evidovala 825 tisíc aktivních hypoték.

A jak vypadá průměrná nová hypotéka? Její výše činí 1,67mil.CZK, sazba se v průměru fixuje na 4,3roku, splatnost dosahuje 26,5 let a průměrný věk žadatele je 35 let.

V ekonomice hraje zásadní roli úroková sazba, jejíž výši udává centrální banka. Od základní sazby se odvíjí všechny další sazby – tedy i sazby u hypotečních úvěrů. Česká národní banka spustila v listopadu 2013 intervence za účelem oslabení české koruny vůči euru. ČNB také vydala několik prohlášení, ve kterých tvrdí, že intervenovat bude minimálně do druhé poloviny roku 2016. A co to znamená? Pokud bude ČNB bojovat proti české koruně, nebude z logiky věci zvyšovat základní úrokovou sazbu. Můžeme s velikou pravděpodobností očekávat, že rekordně nízké sazby u hypotečních úvěrů budou pokračovat minimálně další rok.

Žijeme v inflační ekonomice. V praxi to znamená, že dnes je 1 koruna cennější než 1 koruna zítra. Pak tu máme ještě poučnější pravidlo. V inflační ekonomice se vyplatí být dlužník. Dlužníkovi totiž pomáhá se splátkou úvěru inflace. Naopak není vhodné dlouhodobě spořit skrze depozitní produkty (běžné účty, spořicí účty, termínované vklady apod.).

Jak tedy dlouhodobě zhodnocovat své úspory? V dlouhodobém měřítku drží krok s inflací (nebo ji překonávají) majetková aktiva. Typicky se jedná o akcie společností, nemovitosti, cenné kovy a další.

Příčinou všudypřítomné inflace je růst peněžní zásoby. Jednoduše řečeno se pod peněžní zásobou skrývají všechny peníze v ekonomice. Čím více je peněz, tím větší je tlak na ceny zboží a služeb. Ve vyspělých ekonomikách se inflace (měřena indexem spotřebitelských cen) aktuálně pohybuje v intervalu 0% až 1% p.a., přičemž peněžní zásoba roste tempem 5% až 8% p.a. Je pouze otázkou času, kdy se větší objem peněz promítne do ceny zboží a služeb, tedy do vyšší inflace. Již dnes jsme svědky růstu cen nemovitostí, akciových indexů, vládních dluhopisů atd. Tato aktiva ale nejsou zahrnuty do spotřebního koše, tudíž s nimi klasický výpočet inflace nepočítá. 

 

Čistě z finančního hlediska je rozumné pořídit si nemovitost na úvěr. Se splácením Vám pomůže inflace a zároveň Vám bude inflace nafukovat hodnotu Vaší nemovitosti (přesněji řečeno růst peněžní zásoby Vám bude navyšovat hodnotu Vaší nemovitosti).

Vlastní nemovitost je i vhodným nástrojem, jak se připravit na stáří. Během produktivního života doplatíme hypotéku a v důchodovém věku již nemusíme hradit nájemné. V domácím rozpočtu tak bude o významnou nákladovou položku méně.

(autor: Ing. Vladimír Weiss)

 

zpět

Novinky

24.11.2018

Setkání s předsedy velkých moravských družstev

Páteční večer strávili zástupci Družstevního marketingového sdružení Česká republika, Mgr. Martin Kroh, předseda správní rady, a Ing. František Coufal, místopředseda správní rady, setkáním s předsedy velkých moravských bytových družstev z Brna, Břeclavi, Hodonína a Bohumína.

23.11.2018

Seminář se soudci Nejvyššího soudu

V pátek 23. listopadu proběhlo v Ostravě vzácné setkání se soudci Nejvyššího soudu v podobě semináře na aktuální výkladová témata zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Seminář lektorovali JUDr. Cileček a JUDr. Brzobohatá. Za bytová družstva se účastnilo sedm zástupců, mezi jinými JUDr. Marek Novotný, advokát a legislativní konzultant Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS CŘ)...

20.11.2018

Dnešní setkání se členy Podvýboru pro bytovou politiku

Dnes se uskutečnilo setkání zástupců velkých družstevních organizací (Svazu českých a moravských bytových družstev a Družstevního marketingového sdružení Česká republika) a velkých bytových družstev se členy Podvýboru pro bytovou politiku Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Skoro dvouhodinové jednání umožnilo zástupcům bytových družstev, která se zabývají správou bytových domů i pro další subjekty, prezentovat hlavní problémy současné právní úpravy ve světle navrhovaných úprav.

18.11.2018

Inteligentní služby pro moderní budovy

Nezvyklý termín pátečního odpoledne zvolili organizátoři KONE pro odbornou konferenci, na které vystoupili významní řečníci k tématu Inteligentní služby, chytré budovy a města. Akce se konala v nádherných prostorách kongresového centra City Tower a vyhlášené restaurace Aureole na pražském Pankárci s dechberoucím výhledem na Prahu.

15.11.2018

Best of Realty 2018

Ve středu 14. listopadu se konal výroční 20. ročník prestižní akce Best of Realty 2018, slavnostní večer s oceněním nejlepších developerských počinů za letošní rok. Vedle významných developerských společností se zúčastnili zástupci financujících bank, stavebních společností nebo projektantů. Akce jsem se zúčastnil poprvé, a to jako host skupiny Finep, důležitějšího partnera SBD Praha a družstva Coop Development při rozvoji družstevní bytové výstavby. Především díky spolupráci těchto subjektů bylo předáno členům bytových družstev nejvíce nových bytů v Praze za poslední desetiletí.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×