DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Setkání manažerů bytových družstev

Ve dnech 30. a 31. května se uskutečnilo v Darovanském Dvoře setkání manažerů bytových družstev, členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR). Je už tradicí, že se první část čtvrtečního programu odehrála v jednotlivých tematických blocích, které tvořily přednášky pro předsedy a ředitele spolu s právníky, semináře pro ekonomické ředitele a vedoucí a prezentace pro technické ředitele a vedoucí spolu s energetiky.

Role přednášejících se ujali odborníci z řad obchodních partnerů sdružení a renomovaných dodavatelů jako jsou ČSOB, ista Česká republika, PRE, Kaveo či 7Points. Vedle nich část programu vedli dlouhodobě spolupracující odborníci JUDr. Marek Novotný (legislativní expert) nebo Jan Vyskočil (daňový poradce). Čtvrteční odpoledne pokračovalo společným teambuildingovým programem, v jehož rámci se většina přítomných zapojila do stavby „horské“ dráhy. I tato aktivita prokázala schopnost skvělé spolupráce mezi jednotlivými družstvy a jejich zaměstnanci.

Páteční program se věnoval modernímu IT pro správu bytových domů (své vize představila společnosti BeiT), současné situaci v oblasti bydlení v České republice i v Evropě (prezentoval zástupce Deloitte) a nakonec i aktuálním legislativním otázkám za účasti Ing. Jana Vysloužila, předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Právě spolupráce obou subjektů (DMS ČR a SČMBD) je důležitým předpokladem úspěšnosti prosazování takové právní úpravy, která umožní velkým bytovým družstvům efektivně provozovat a spravovat bytový fond, malým bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek efektivně spravovat společné věci v domě.

 

Martin Kroh

předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika

31. května 2019

 

 

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×