DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Schůze členů sdružení odsouhlasila plán činnosti na rok 2018

Členská schůze Družstevního marketingového sdružení Česká republika odsouhlasila na svém pátečním jednání plán činnosti, předložený správní radou. K prioritám sdružení bude patřit oblast legislativy bydlení (mezi jinými změna občanského zákoníku a úpravy bytového spoluvlastnictví, novela zákona o obchodních korporacích a úpravy bytového družstevnictví, nový zákon o zpracování osobních údajů a potřebná změna vyhlášky o rozúčtování), společných programů pro správu bytových domů (rámcová smlouva s mobilním operátorem nebo pojistné podmínky s navazující havarijní službou a benefitním programem) a interní vzdělávání zaměstnanců členských bytových družstev.

Sdružení se chce dále zasazovat za vyšší pozornost oblasti bydlení a pořízení bydlení, které se postupně stává nevyvážené svou zhoršující se nedostupností ve vybraných lokalitách (např. Praha či Brno a některá další krajská centra) a narůstajícími hospodářskými problémy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, především v ekonomicky slabších regionech. Právě dostupnost bydlení a vymahatelnost práva musí patřit k prioritám společnosti, na které je třeba urychleně soustředit pozornost státu a jeho institucí. A právě v tomto směru nabízí svou pomoc i své zkušenosti DMS ČR, a to i ve spolupráci s ostatními zájmovými svazy a sdruženími v České republice.

Členové sdružení budou tak, jako dosud, spolupracovat i na odborných tématech v rámci svých odborných komisí (technické, právní a ekonomické), kde bude jednou ze spojujících aktivit důsledné promítnutí pravidel ochrany osobních údajů do praxe správní firmy a bytových korporací (SVJ a BD). DMS ČR bude také organizovat pracovní i společenská setkání, a to i za účasti zástupců odborné veřejnosti, partnerů či spravovaných subjektů (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev).

5. února 2018
Martin Kroh

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×