DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České republiky. Konference pod názvem Fórum BD 2019 se nakonec zúčastnili zástupci bytových družstev, které společně vlastní či spravují skoro čtvrt miliónu bytů a bytových jednotek. Hlavní pozornost byla zaměřena na výměnu zkušeností, nové příležitosti a zajímavé inspirace, družstevní bytovou výstavbu s podporou obcí a právní úpravu bytového družstevnictví. Akci organizovala Česká společnost pro rozvoj bydlení v úzké spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev a Družstevním marketingovým sdružením Česká republika za podpory Sdružení nájemníků České republiky.

Konferenci zahájila v kongresovém sále pražského hotelu Don Giovanni svým vystoupením Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, která vyjádřila zájem o bytové družstevnictví jako tradiční a nedílnou součást nabídky bydlení pro ty, kteří si chtějí svůj pořídit svůj domov. Přivítala zvolenou formu setkání a ujistila přítomné účastníky, že ze své pozice vnímá důležitou, resp. nezastupitelnou roli bytových družstev v oblastech správy bytových domů nebo metodické podpory a uvítá aktivní spolupráci s bytovými družstvy při řešení aktuálních problémů bydlení, např. v rámci připravované nové koncepce státní politiky bydlení.

V dalším průběhu prvního dne konference došlo na zajímavý seminář o řízení firmy a strategickém uvažování manažera, jeho odpovědnosti jako lídra týmu, ale především o jeho odpovědnosti za úspěch jím řízené společnosti. Odpolední část byla věnována zajímavým příkladům z praxe bytových družstev, které mohou inspirovat k využití nových příležitostí a pomoci ke správnému nastavení nových produktů a služeb pro členy a klienty bytových družstev. Velká bytová družstva, tedy ta, která se zabývají poskytováním služeb i pro třetí osoby (zpravidla společenství vlastníků jednotek), jsou si totiž jen málokdy opravdovými konkurenty. A jejich těsnější spolupráce jim může hodně napomoci uspět na trhu bydlení ve zvyšující se konkurenci.

Středeční dopoledne v krásném prostředí zastupitelského sálu Magistrátu hlavního města Prahy bylo věnováno družstevní bytové výstavbě s podporou obcí. Záštitu nad touto částí konference převzala JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní hlavního města Prahy. Představila cestu, kterou již schválila Praha jako jeden ze způsobů pomoci střední třídě obyvatel nejen hlavního města k dosažení bydlení za lepších nákladů, než kolik jim nabízí aktuální developerské nabídky. Záměr vzbudil velký ohlas účastníků konference. Na perspektivě družstevní formy bydlení se pak shodlo všech deset prezentujících odborníků bez ohledu na skutečnost, z jakého spektra trhu bydlení k tématu přistoupili. Jen všichni vyjádřili obavu, aby potenciál bytových družstev nepřibrzdily neuvážené legislativní změny, které leží v této chvíli z popudu Ministerstva spravedlnosti ČR na stole poslanců ve Sněmovně.

A právě do Poslanecké sněmovny zamířili účastníci konference Fórum BD 2019 uzavřít program setkání. Pod záštitou Ing. Jana Kubíka, předsedy podvýboru pro bytovou politiku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se přímo na půdě Parlamentu konal kulatý stůl k právní úpravě bytových družstev pod názvem „Odstranění bariér pro družstevní bytovou výstavbu“. Bohatá, otevřená a místy bouřlivá diskuze přítomných odborníků nejen z řad bytových družstev ukázala vážnost situace, která je navozena návrhem výše zmíněných legislativních změn.

Je velká škoda, že nikdo z Ministerstva spravedlnosti ČR, navrhovatelů či podporovatelů legislativních změn nepřijal účast do moderované diskuze, jakkoliv pozvánky směřovaly i k nim. Přítomní zástupci politické reprezentace měli jedinečnou příležitost přímých odpovědí na své otázky a v závěru se spolu s účastníky konference shodli v tom, že není záměrem poškodit novelou bytová družstva, jejich ekonomickou stabilitu a tím i jejich členy. Návrh úpravy totiž míří na jedince, kteří jako členové bytového družstva závažným způsobem porušují společně dohodnutá pravidla jednání (v drtivé většině případů je důvodem neplnění platebních povinností). V takových případech není namístě přenášet řešení jejich situace na bedra ostatních členů družstva, kteří si řádně plní dohodnuté povinnosti.

Na závěr jednání konference Fórum BD 2019 byl přítomnými předsedy a řediteli bytových družstev slavnostně podepsán dokument „Výzvy pro bytové družstevnictví“, určený předsedovi vlády a předsedům obou komor Parlamentu České republiky. Pod dokument připojili podpis zástupci subjektů, kteří dohromady spravují 214.000 bytů. Text Výzvy pro bytové družstevnictví bude zveřejněn po odeslání dokumentu zmíněným adresátům.

Konference Fórum BD 2019 splnila svůj účel. Poprvé se sešli nejvyšší představitelé českých a moravských bytových družstev, aby společně deklarovali své odhodlání být moderními a odpovědnými partnery bytovým korporacím (společenstvím vlastníků jednotek i menším bytovým družstvům) pro správu bytových domů, partnery těm, kteří hledají řešení své bytové situace, a partnery státním institucím při hledání odpovědí na současné problémy bydlení. Účastníci konference budou mít možnost její průběh a program vyhodnotit, ale podle jejich reakcí je už nyní možné konstatovat, že se setkání uskuteční i v příštím roce jako Fórum BD 2020.

 

Martin Kroh

předseda správní rady DMS ČR

zpět

Novinky

24.3.2021

K novým povinnostem v měření a rozúčtování energií zasedla pracovní skupina odborníků

Dnes se virtuálně sešli předsedové, ředitelé, techničtí vedoucí, energetici a ekonomové bytových družstev, členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika, nad evropskou směrnicí o energetické účinnosti (Energy efficiency directive 2012/27/EU – označované též zkratkou EED).

14.12.2020

Jak šetřit, když se zdražuje teplo?

Cena tepla je v současnosti velmi diskutované téma, vzhledem k plánovanému a v některých regionech již realizovanému zdražování tepla ze strany tepláren, za které může rostoucí cena emisních povolenek. Teplo pro bytové a panelové domy dodávané z CZT je velmi drahé.

27.11.2020

Online konference - Rekonstrukce a provoz bytových domů

Ve středu 9.12. od 10:00 hod se koná online konference na téma rekonstrukce a provoz bytových domů. Pro přihlášení a více informací klikněte na odkaz.

27.11.2020

Jak vyřešit drahé teplo v paneláku?

Drahé teplo a vysoké doplatky při vyúčtování tepla a teplé užitkové vody jsou většinou tím prvním impulsem, který naše zákazníky přivede na hledání řešení, zda to lze dělat jinak. Nejvíce se s tímto problémem potýkají lidé z oblastí, kde je teplo nejdražší – tzn. cena vyšší než 600 Kč za GJ. Regiony s drahým teplem jsou napříč celou naší republikou. Takto vysoké ceny má např. region Liberec, Praha, Kladno, Sokolov, Opava, Brno a další.

21.11.2019

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České...

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×