DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí

Ve čtvrtek 24. června se uskutečnil webinář České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) na téma „Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí“. Akce určená široké odborné veřejnosti se konala v rámci záštitami Ministerstva pro místní rozvoj České republika (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI). Téma bylo rozděleno do tří navazujících bloků – podpora státu a municipalit, očekávání obcí a nabídka bytových družstev.

Družstevnímu bydlení a družstevní bytovou výstavbu jako podstatnou součást strategie MMR ČR ve svém úvodním slově zmínila Jana Hanzlíková, náměstkyně ministerstva, s tím, že s podporou bytových družstev počítá i nedávno schválení Koncepce bydlení 2021+. Analýza veřejné podpory bude klíčová pro nastavení podpory nové družstevní bytové výstavbě uvedla ve svém vystoupení Hana Pejpalová, ředitelka SFPI.  Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví považuje družstevní projekty za vhodnou formu PPP projektů v oblasti bytové výstavby. Za hlavní město potvrdil vyváženou podporu všem segmentům nové výstavby Petr Hlaváček, 1. zástupce pražského primátora. Snížení objemu vlastních prostředků a prodloužení maturity úvěrů mohou být příspěvkem bank k většímu rozvoji jinak stabilního družstevního developmentu uzavřel první blok Petr Vohralík, manažer řízení úvěrových rizik Real Estate a veřejného sektoru České spořitelny.

V úvodu druhého bloku představil základní body zásad dostupného družstevního bydlení Jiří Kučera, autor právního konceptu, který byl schválen pražským zastupitelstvem. Vůli podpořit na svém území družstevní bytovou výstavbu deklarovali následně Zdeňka Blišťanová, starosta Jeseníka, a Ondřej Prokop, místostarosta městské části Praha 11. Specifika přístupů měst a obcí v podpoře družstevní bytové výstavby je možné zohlednit v nastavení konkrétních družstevních projektů shrnul Marek Novotný, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení.

Ve třetí části vystoupili zástupci družstev, která mají s organizací družstevní bytové výstavby přímé zkušenosti a mohou je nabídnout dalším zájemcům. Koordinaci projektů z hlediska zájmů municipalit, urbanismu měst a obcí či veřejného prostoru zmínila Anna Ježková, předsedkyně Coop Developmentu, družstva, které má v poslední dekádě asi nejvíce realizovaných projektů družstevní výstavby. Právě dokončovaný projekt 114 bytů představil Petr Černý, předseda SBD Sever Liberec. Podobně uvedl své první zkušenosti i Karel Joukl, předseda SBD Dobruška, družstva, které při výstavbě zohledňuje potřeby a zájmy města a jeho obyvatel. O přestavbě starých objektů na nové družstevní byty mluvil Radovan Peterka, předseda SBD Družba Opava a blok zakončila svým vystoupením Hana Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy, s tím, že je velkým zájmem současného vedení stihnout do voleb v příštím roce alespoň představit Pražanům první projekty družstevní bytové výstavby.

Na trajektorii od teorie pro praxi se skutečné spolupráci měst a obcí s bytovými družstvy teprve blížíme k prvním realizacím prvních projektů. Je ale vidět, že se stále zřetelněji rýsují obrysy možné spolupráce obou samospráv – obecní i družstevní. Byť půjde asi vždy o trochu odlišná řešení, je důležité, abychom spolupráci měst či obcí a bytových družstev nastartovali. Je to v zájmu těch, kteří právě nyní řeší svou bytovou potřebu.

V Praze dne 24. června 2021

Martin Kroh

předseda DMS ČR

zpět

Novinky

9.1.2022

DMS ČR má staronové vedení

Na své valné hromadě dne 7. ledna 2022 si členové Družstevního marketingového sdružení Česká republika zvolili vedení spolku na další dva roky.

6.1.2022

Svitavské družstvo už má polovinu svých členů

Hned první koordinační schůzka týmu družstevní bytové výstavby potvrdila, že projekt Bytového družstva Rezidence Říční ve Svitavách je již z jedné poloviny zaplněn.

16.9.2021

Setkání se zástupci moravských bytových družstev

Je vždy milou příležitostí se setkat se zástupci jiných bytových družstev, která se zabývají správou nejen svého bytového fondu. Takovou příležitostí bylo i pozvání Radou moravských bytových družstev na každoroční pracovní setkání v Rožnově nad Bečvou, které se konalo 16. září t.r. V jeho rámci jsem prezentoval zkušenosti SBD Praha i DMS ČR a celé partnerské skupiny, která se zabývá družstevní bytovou výstavbou (Coop Development, Maverick a Finep).

14.9.2021

Poslanci schválili dálkové měření pro bytové domy

Poslanecká sněmovna schválila hned první den své poslední schůze před volbami návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

25.6.2021

Martin Kroh hostem na ČT24

Včera byl hostem v živém vysílání ČT24 Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení ČR a SBD Praha. Televizní debata směřovala k družstevní bytové výstavbě a očekáváních, se kterými je toto téma spojeno z pohledu dostupnosti bydlení a hlavně těch, kteří aktuálně řeší bydlení pro sebe či své blízké.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×