DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Ve středu 23. června t.r. se konal webinář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k dostupnosti bydlení ve městech České republiky. Cílem akce bylo prezentovat výsledky průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ze srpna a září 2020, zaměřeného na sběr dat o trhu bydlení a politikách bydlení na úrovni obcí.

V rámci webináře byly ve světle zhoršující se dostupnosti bydlení prezentovány také dílčí body z Koncepce bydlení 2021+, která byla schválena vládou 12. dubna t.r. Koncepce vychází z analýzy OECD a reaguje na její doporučení. Výsledkem jsou 4 cíle, 11 opatření a více než 50 úkolů, které si kladou za cíl zajištění dostupnosti bydlení zejména pro zranitelné skupiny obyvatel.

„Bydlení neustále zdražuje a Česká republika není výjimkou. Jedná se o naléhavé téma, které zasahuje téměř všechny obory. Je s ním provázaná kvalita života i pracovní místa. Proto jsme rádi, že nám OECD poskytla nezávislé experty se zkušenostmi z jiných zemí a přinesla cenná doporučení na zlepšení stávající situace,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.

Pro bytové družstevnictví a družstevní bytovou výstavbu je povzbuzením, že právě oblast družstevního bydlení byla opakovaně zmiňována jako jedna z cest pro zvýšení dostupnosti bydlení. Podpora bytových družstev i zájemců o družstevní bydlení je součástí Koncepce bydlení 2021+. Některé dílčí kroky už jsou realizovány (úvěrový program pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let), byť bude v tomto případě zřejmě zapotřebí ještě jejich dalšího upřesnění. K podpoře schválení možnosti dotací pro bytová družstva a družstevní bytovou výstavbu vyzvala účastnící zástupce evropských zemí sama náměstkyně MMR ČR. Notifikace takového programu ze strany Evropské unie totiž bude v těchto případech zapotřebí.

V Praze dne 23. června 2021

Martin Kroh

předseda DMS ČR

(s citací převzatou z tiskové zprávy MMR ČR)

zpět

Novinky

9.1.2022

DMS ČR má staronové vedení

Na své valné hromadě dne 7. ledna 2022 si členové Družstevního marketingového sdružení Česká republika zvolili vedení spolku na další dva roky.

6.1.2022

Svitavské družstvo už má polovinu svých členů

Hned první koordinační schůzka týmu družstevní bytové výstavby potvrdila, že projekt Bytového družstva Rezidence Říční ve Svitavách je již z jedné poloviny zaplněn.

16.9.2021

Setkání se zástupci moravských bytových družstev

Je vždy milou příležitostí se setkat se zástupci jiných bytových družstev, která se zabývají správou nejen svého bytového fondu. Takovou příležitostí bylo i pozvání Radou moravských bytových družstev na každoroční pracovní setkání v Rožnově nad Bečvou, které se konalo 16. září t.r. V jeho rámci jsem prezentoval zkušenosti SBD Praha i DMS ČR a celé partnerské skupiny, která se zabývá družstevní bytovou výstavbou (Coop Development, Maverick a Finep).

14.9.2021

Poslanci schválili dálkové měření pro bytové domy

Poslanecká sněmovna schválila hned první den své poslední schůze před volbami návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

25.6.2021

Martin Kroh hostem na ČT24

Včera byl hostem v živém vysílání ČT24 Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení ČR a SBD Praha. Televizní debata směřovala k družstevní bytové výstavbě a očekáváních, se kterými je toto téma spojeno z pohledu dostupnosti bydlení a hlavně těch, kteří aktuálně řeší bydlení pro sebe či své blízké.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×