DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Co budete dělat, když někomu způsobíte škodu?

Chvilka nepozornosti Vám muže zmenit celý Váš život. Predstavte si
situace, kdy Vy nebo nekdo zVašich blízkých shodí nepozorností stojan
sdrahým zbožím, Váš pes nekoho pokouše nebo Vaše deti pri hre rozbijí
sousedum okno ci srazí nekoho na svahu pri lyžování... Nový obcanský
zákoník totiž dává možnost vysoudit po viníkovi škody vysoké
fi nancní cástky.
Práve vtechto situacích amnohých dalších oceníte kvalitní pojištení, které pro Vás
pripravila pojištovna Kooperativa, a navíc díky dlouhodobé spolupráci s DMS ČR
nyní za velmi výhodných podmínek.

• pojištění odpovědnosti
• pojištění majetku občanů
• povinné ručení
• havarijní pojištění
• cestovní pojištění
• životní pojištění atd.

Nadstandardní cenová zvýhodnení na vybraná pojištení platí do 31. 12. 2016.

(autor: Jan Moškvan,

Vinohradská 72, 130 00 Praha 3, 

775 013 498, jmoskvan@koop.cz)

 

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×