DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Best of Realty 2018

Ve středu 14. listopadu se konal výroční 20. ročník prestižní akce Best of Realty 2018, slavnostní večer s oceněním nejlepších developerských počinů za letošní rok. Vedle významných developerských společností se zúčastnili zástupci financujících bank, stavebních společností nebo projektantů. Akce jsem se zúčastnil poprvé, a to jako host skupiny Finep, důležitějšího partnera SBD Praha a družstva Coop Development při rozvoji družstevní bytové výstavby. Především díky spolupráci těchto subjektů bylo předáno členům bytových družstev nejvíce nových bytů v Praze za poslední desetiletí.

Neměnnými rozhodujícími kritérii soutěže jsou lokalita, urbanistické a architektonické řešení projektu a kvalita realizace. Z výsledků mne nejvíce zajímala kategorie rezidenčního bydlení, členěná podle velikosti hodnocených projektů do dvou skupin. V kategorii Rezidenčních projektů menšího rozsahu byl na druhém místě oceněn projekt družstevního bydlení Residence LakePark autorů EBM Partner ve Starých Splavech u Máchova jezera. V kategorii Rezidenčních projektů většího rozsahu vyhrál projekt nájemního bydlení Luka Living v pražských Stodůlkách, a to z dílny spolumajitele společnosti SIKO.

V letošním ročníku tak byla trochu překvapivě narušena dominance vlastnické bydlení. I to je zřetelným potvrzením vzestupu alternativních forem bydlení, které reagují na současný vývoj dostupnosti bydlení a jeho financování. K těmto formám rozhodně patří i bytová družstva, v jejichž zakládání, organizaci a správě je SBD Praha mezi bytovými družstvy v současné době jedničkou na českém trhu. A z toho mám opravdovou radost.

Martin Kroh

předseda správní rady DMS ČR

15. listopadu 2018

 

 

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×