DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

60 let SBD Praha

Právě tento týden si připomíná Stavební bytové družstvo Praha významné šedesátileté výročí své existence. Přesně 2. června 1959 bylo družstvo založeno a 8. června téhož roku i zapsáno do podnikového rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu Db, vložce 22.

Není jistě bez zajímavosti, že za svou existenci družstvo vystřídalo celkem čtyři názvy, kdy se z původního Stavebního bytového družstva zaměstnanců n.p. ČKD Praha přes Stavební bytové družstvo ČKD Praha a Stavební bytové družstvo pro Prahu 9 dostalo až k současnému jménu. Kuriózní je skutečnost, že i v případě sídla družstva byly vystřídány celkem čtyři adresy. Od původního sídla v ulici U Kolbenky 159 v pražských Vysočanech se stěhovalo na zhruba rok a půl do Jablonecké ulice č.p. 421 na Proseku, odtud jen kousíček na Střížkovskou 1/29a a před čtyřmi lety zase o malý kousek na dnešní Střelničnou 1861/8a v pražských Kobylisích. Pravda, ve výčtu chybí ještě druhá, bývalá budova družstva v Satalicích, kde ještě nedávno sídlila část zaměstnanců.

Dnešní podoba družstva je úplně odlišná od původně zakládaného subjektu. Svou činností SBD Praha už dávno necílí jen na své členy nebo klienty, jejichž byty či garáže původně patřily do majetkového portfolia družstva. SBD Praha aktuálně spravuje více než 300 objektů, z nichž naprostá většina neměla s historií SBD Praha nic společného a přišla v posledních letech jako novostavby z developerských projektů, jako subjekty vzniklé z privatizace obecního či jiného bytového fondu nebo prostě od jiných správců. Většinu z nich přilákal dobrý standard a široké portfolio služeb, které dnešní SBD Praha nabízí bytovým korporacím (společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům).

A jen namátkou připomeňme, že je to právě SBD Praha, které stálo u zrodu obnovené družstevní bytové výstavby a dnes patří k jejím lídrům, rozšířilo významně svůj program o benefitní systém pro své členy a klienty nebo vybudovalo Bytové studio, jehož služby při opravách bytů či společných částí domů využívá stále více zákazníků.

Přeji si, abychom společně posunuli značku SBD Praha stejně úspěšně i do dalšího desetiletí. Svou roli chápu jako roli pokorného garanta, že se tak stane ku prospěchu členů a klientů družstva, ku prospěchu nových zájemců o jeho služby, ale i ku prospěchu družstvu samotnému. Za všechny své kolegy i za svou osobu děkuji touto cestou všem členům a klientům SBD Praha kromě jejich důvěry i za jejich tři „P“ – pochopení, pomoc a podporu!

Díky!

 

 

Martin Kroh

předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika

 

 

4. června 2019

 

 

zpět

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×