DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Workshop „Energie v bytových domech“

Dne 30. 10. 2014 se uskutečnil první Workshop České společnosti pro rozvoj bydlení, pod jejíž záštitou pořádá DMS své semináře, na téma „Energie v bytových domech“. Cílem akce bylo nastínit hlavní problémy týkající se tohoto tématu, diskutovat a hledat společná řešení. Proto se diskuze účastnili odborníci z profese, kteří se dlouhodobě touto problematikou zabývají. Garantem Workshopu byla paní Věra Brodecká.

Hlavními prezentujícími odborníky byli paní Věra Brodecká, Doc. Ing. Pavel Svoboda CSc. z ČVUT, Ing. Vít Mráz, Ing. Vít Lexa a Ing. Dušan Balaja.

Doc Ing. Pavel Svoboda CSc. se vyjádřil k tématu řízení energií z pohledu facility managementu, mimo jiné se také vyjádřil ke stoupajícím cenám energií a energetickému managementu. Ing. Mráz a energetický auditor Ing. Lexa se vyjádřili ke zdrojům a dodavatelům tepla a otopným soustavám v bytových domech. Předposlední prezentující byla garantka Workshopu paní Věra Brodecká, která se zabývala zejména problematikou rozúčtování tepla, teplé vody a ostatních služeb. Tato prezentace rozpoutala vášnivou debatu mezi přítomnými pány odborníky. V závěru akce vystoupil pan Ing. Dušan Balaja, který přítomným přiblížil průkaz energetické náročnosti budovy a energetickou ligu. Energetická liga je otevřený projekt pro všechny domy, které chtějí trvale srovnávat svou spotřebu tepla.

Na této akci pořádané ČSRB nemohou chybět ani zástupci z řad ministerstev. Tentokrát se zde objevil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj pan RnDr. Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení.

Workshop byl zhodnocen jako úspěšný a po následných odborných konzultacích z něj budou vyvozeny patřičné závěry. Do budoucna se k tématu energie Společnost ještě vrátí.

Hlavním záměrem je, aby ČSRB mohla fungovat jako nezávislá diskusní platforma pro výměnu názorů různých odborníků, kteří mají společné téma tj. bydlení. Každá asociace či instituce má jiný názor a jiný problém, který by chtěla vládě nadnést. ČSRB by měla sdružovat tyto názory a snažit se sdružovat tyto odborníky. 

zpět

AKCE

25.9.2023

Ekonomický workshop DMS ČR

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů.

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

22.9.2023

Fórum BD očekává rekordní účast

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů.

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×