DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Technický seminář na téma Energeticky úsporné domy

Dne 19. 11. 2014 se v rozlehlých prostorách hotelu DUO uskutečnil předposlední seminář tohoto roku na téma Energeticky úsporné domy z řady seminářů pořádaných DMS.

Jednou z velmi významných hostujících společností, které nás poctila svojí přítomností a předala nám své vědomosti, byla společnost Vexta, která se jako ostatní prezentující zaměřila na způsoby šetření energie v BD.  Zástupce ze společnosti Vexta  nejprve představil jejich zaměření a přiblížil, čím se společnost zabývá, tj. orientuje se na zateplení budov a stavební činnost a dále na kompletní regenerací obvodových pláštů budov.  Z hlediska úspor obšírněji přiblížil dotační tituly v roce 2015 tj. Nová zelená úsporám, Program Panel  2013+, Program Jessica a úvěrové programy s dotací 10%.

Další významnou prezentující organizací byla společnost Kone, která vyrábí výtahy, eskalátory a travelátory a má své zastoupení v celém světě. Ukázkou jejich produktů pro vysoké energetické úspory je produkt MonoSpace, který ve srovnání s tradičními stroji sníží spotřebu energie až o 30%. Dále také představili revoluční výtah pro modernizace Kone NanoSpace a uvedli zde srovnání s tradičním výtahovým systémem.

Poslední očekávanou prezentací byla prezentace ČSOB, pod vedením zástupce ing. Ladislava Kouckého. Pan Koucký přiblížil postavení ČSOB na trhu BD a SVJ a úvěrování BD a SVJ. ČSOB poskytuje úvěry se splatností maximálně na 20 let. Čím delší je splatnost úvěru, tím nižší je měsíční splátka. ČSOB nabízí 3 varianty příznivé úrokové sazby. Mimo zajištění úvěru se také zástupce banky vyjádřil k právnímu a ekonomickému poradenství, které banka svým klientům také poskytuje mimo jiné služby. Ještě pro rok 2014 existuje mimořádná akční nabídka, kde jsou úrokové sazby stále na svém historickém minimu.

Touto prezentací byl seminář úspěšně zakončen.  DMS v tomto roce uskuteční ještě jeden plánovaný seminář v termínu Jistota pro bytové domy, kterým se tento rok okruh Seminářů uzavře. 

zpět

AKCE

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

2.4.2022

Prohlídka nového dohledového technického centra Schindler

V pátek 1. dubna t. r. se uskutečnila v rámci pravidelného jednání schůze členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) také společná prohlídka nového dohledového technického centra výtahové společnosti Schindler.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×