DMS Česká republika

DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

DMS ČR Projekty

 

DMS ČR ČASTÉ OTÁZKY

Pokud se nás chcete na něco zeptat, využijte nejdříve možnosti navštívit časté dotazy návštěvníků tohoto webu.

Seminář na téma „Pasivní bydlení – rozumná investice v dnešních cenách tepla“

Dne 29. 10. 2014 se uskutečnil za odborné účasti předsedy sdružení Martina Kroha a manažerky sdružení Jolany Hlaváčkové pod záštitou ČSRB technický seminář na téma „Pasivní bydlení – rozumná investice v dnešních cenách tepla„. K tomuto tématu se vyjádřily tyto prezentující společnosti: Intoza, Tronic Control, Ista, RPE, Schindler, Energomex a Atrea.  Na Semináři také úspěšně odprezentoval  vážený a všemi očekávaný zástupce Státního fondu rozvoje bydlení.

Úvodem se představila společnost Intoza a Poradenské centrum regenerace bytového fondu pod vedením pana Jindřicha Niessnera, ten se vyjádřil k výstavbě staveb s nízkými energetickými náklady tj. „Energeticky pasivní domy“.

Společnost Energomex  přispěla k objasnění situace přítomným ohledně kolísání cen el. energií na trhu. Prezentace společnosti Tronic Control pod vedením Ing. Mráze se věnovala měření a regulaci tj. tepelným čerpadlům. 

Pan Tyml reprezentující společnost  Schindler stručně a jasně přiblížil důležité zásady, na které je třeba dbát a dodržovat je při rekonstrukci výtahů v domech. Průměrně společnost Schindler v ČR vymění cca 500 výtahů ročně.

Společnost ISTA zastoupená panem Danielem Novým vysvětlila přítomným, jak je důležité uživatelské chování v domě, jakým způsobem regulovat teplo, jelikož ve službách tvoří nejdražší položku a jakým způsobem by se měly rozúčtovat náklady na teplou a studenou vodu mezi nájemníky.

Společnost Atrea odprezentovala  a představila rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy. Větrací systémy mají obrovský potenciál pro bytové domy, u rodinných domů se spíše nevyužívají, u panelových domů převážně ne a ve školách se tyto systémy nevyužívají. Dále představil studium proveditelnosti a uvedl konkrétní příklad tj. Dům na Černém mostě jako pasivní energetický standard.

Zástupce Státního fondu pro rozvoj bydlení pan Ing. Hadáček představil základní programy SFRB a jejich plnění do budoucnosti, obšírněji se vyjádřil k dotačnímu programu „Panel 2013 +“, k tématu úvěrů na modernizace bytů a domů a také k „Programu výstavby nájemního bydlení“.

Každá z přítomných prezentujících společností se k tématu obšírně vyjádřila ze svého úhlu pohledu a snažila se odpovědět na otázky, které přítomné hosty nejvíce zajímaly.

Pro velký zájem se k tomuto tématu v budoucnosti ještě vrátíme. 

(autor: Barbora Pelcatová)

 

zpět

AKCE

27.6.2022

Příklad vzorových stanov

Vzorové stanovy pro SVJ ke stažení

Novinky

17.6.2022

Družstevní bydlení s podporou Prahy má zelenou

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém dnešním jednání realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou otevřeného řízení.

1.6.2022

Konference k dostupnému družstevnímu bydlení

První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole.

3.5.2022

Dostupné družstevní bydlení v Praze konečně na startu?

Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města.

19.4.2022

Jednání s ministrem pro místní rozvoj

Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví.

2.4.2022

Prohlídka nového dohledového technického centra Schindler

V pátek 1. dubna t. r. se uskutečnila v rámci pravidelného jednání schůze členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) také společná prohlídka nového dohledového technického centra výtahové společnosti Schindler.

Poskytnutím výše uvedených údajů udělujete souhlas se zpracováním těchto údajů jako Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu využívání služeb poskytovaných prostřednictvím DMS ČR, aby zpracovával výše uvedené údaje v poskytnutém rozsahu pro své marketingové účely a k optimalizaci své nabídky, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále udělujete souhlas s předáním zmíněných údajů obchodním partnerům DMS ČR. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@dmscr.cz.

×